Τμήματα του δικτυότοπου θα παραμείνουν ανενεργά καθώς η javascript είναι απενεργοποιημένη απο τον υπολογιστή σας.
Ελληνικά|English
HOMEPAGE

HOMEPAGE

Το Εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας υποστηρίζει πολύπλευρες ακαδημαϊκές δραστηριότητες (εκπαίδευση, έρευνα) σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της βιογεωγραφίας, οικολογίας, καθώς και της προστασίας της φύσης και των φυσικών πόρων. Ταυτόχρονα είναι μέτοχος των κοινωνικών δρωμένων, συμμετέχοντας στη διάχυση των παραγόμενων γνώσεων και την περιβαλλοντική εκπαίδευση ως κοινωνική προσφορά.

Πρόκειται για ένα ζωντανό εκπαιδευτικό κύτταρο για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, επιστημονικό εταίρο σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και πόλο έλξης ερευνητών από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με εξειδικεύσεις και διευκολύνσεις μοναδικές για τον Ελληνικό χώρο (π.χ. βιογεωγραφία άγριων μελισσών, αναβαθμίδες, αλυκές, Μελισσοθήκη του Αιγαίου).

Από το 2002 που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Λόφου του Πανεπιστημίου έχει δεχθεί δεκάδες επιστήμονες από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ για μεγάλες ή μικρές περιόδους έρευνας (μεταδιδάκτορες, καθηγητές), υλοποιήσει επιστημονικά προγράμματα, υποστηρίξει και ασκήσει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, έχει εκδόσει βιβλία, και έχει οργανώσει διάφορα workshops, καθώς και ένα διεθνές συνέδριο.