Τμήματα του δικτυότοπου θα παραμείνουν ανενεργά καθώς η javascript είναι απενεργοποιημένη απο τον υπολογιστή σας.
Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ALAS

Το έργο ALAS υπήρξε μια διαπεριφερειακή πρωτοβουλία της Λέσβου, της Figueira da Foz (Πορτογαλία), του Piran (Σλοβενία) και της Αγχιάλου (σημερινό Pomorie της Βουλγαρίας), με κύριο σκοπό τη διάσωση των παραδοσιακών αλυκών στις επιμέρους περιοχές. Το όνομα του έργου (ALAS), που βεβαίως παραπέμπει στην ομόηχη ελληνική λέξη (άλας), είναι το ακρώνυμο των λέξεων All About Salt (άπαντα περί άλατος).

Το έργο, που ήταν τριετούς διάρκειας (1999–2002), χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του Προγράμματος ECOS-Ouverture. Σημαντικός μοχλός της όλης προσπάθειας υπήρξε το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που απετέλεσε και τον πρωτοστάτη της όλης προσπάθειας, αφού όχι μόνο συνέλαβε και σχεδίασε το έργο στην ολότητά του, συνέταξε και υπέβαλε την πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και υλοποίησε μεγάλο μέρος του.

Σημαντικότατη υποδομή που προέκυψε από το έργο ALAS ήταν η δημιουργία, στον Πολιχνίτο Λέσβου, του πρώτου Μουσείου Άλατος στην Ελλάδα.