Τμήματα του δικτυότοπου θα παραμείνουν ανενεργά καθώς η javascript είναι απενεργοποιημένη απο τον υπολογιστή σας.
Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Το εργαστήριο δεν έχει μόνιμο επιστημονικό ή τεχνικό προσωπικό και όλοι οι συνεργάτες του, πλην δύο καθηγητών – μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, υποστηρίζονται με ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες.