Τμήματα του δικτυότοπου θα παραμείνουν ανενεργά καθώς η javascript είναι απενεργοποιημένη απο τον υπολογιστή σας.
Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το εργαστήριο έχει εξοπλισθεί τουλάχιστον κατά 90% από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Ενδεικτικά, στο εργαστήριο διατίθενται τα παρακάτω όργανα και διευκολύνσεις:

·         πάγκοι εργαστηρίου 12 ατόμων

·         απαγωγός αερίων

·         ηλεκτρονικός κλίβανος ξήρανσης

·         πενταψήφιος ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας

·         αδρός ζυγός

·         μικροσκόπιο έρευνας

·         2 στερεοσκόπια έρευνας με ψυχρό φωτισμό

·         μετρητής σπερμάτων

·         καταψύκτης, ψυγείο

·         2 παγκόσμια συστήματα εντοπισμού θέσης (GPS), 2 αλτίμετρα, παχύμετρο,
3 μετεωρολογικά συστήματα χειρός (
Kestrel), κλισίμετρο, φωτόμετρο κ.λπ.

·         χαρτοθήκη με έντυπο υλικό

·         6 ντουλάπες – εντομοθήκες

·         5 προσωπικούς Η/Υ και περιφερειακά εκτυπωτικά και αποθηκευτικά μέσα.