Τμήματα του δικτυότοπου θα παραμείνουν ανενεργά καθώς η javascript είναι απενεργοποιημένη απο τον υπολογιστή σας.
Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Theodora Petanidou
Thomas Tscheulin
 
.
 1. Petanidou T., Ståhls G., Vujić A., Olesen J.M., Rojo S., Thrasyvoulou A., Sgardelis S., Kallimanis A.S., Kokkini S., Tscheulin T. Investigating Plant–Pollinator Relationships in the Aegean: the approaches of the project POL-AEGIS (The Pollinators of the Aegean Archipelago: Diversity and Threats). Journal of Apicultural Research (in press).

 2. Petanidou T., Duffy K., Karatza A., Kantsa A. Reduced fecundity in large populations of a Mediterranean orchid that occur in a human-modified landscape. BAAE – Basic and Applied Ecology (in press).
 3. Tscheulin T., Petanidou T. (2013). The presence of Solanum elaeagnifolium, an invasive plant in the Mediterranean, increases pollen limitation in the native co-flowering species Glaucium flavum. Biological Invasions 15:385–393.

 4. Stuke J.-H., Petanidou T., Clements D., Taylor M.J. (2012). Records of Conopidae (Diptera) from the North Aegean islands Chios and Lesvos, Greece. Dipterist Digest 19: 171-177.

 5. Nielsen A., Dauber J., Kunin W.E., Lamborn E., Meyer B., Moora M., Potts S.G., Roberts S., Sõber V., Settele J., Steffan-Dewenter I., Stout J.C., Tscheulin T., Vaitis M., Vivarelli D., Biesmeijer J.C., Petanidou T. (2012). Pollinator community responses to the spatial population structure of wild plants: A pan-European approach. Basic and Applied Ecology 13: 489–499.

 6. Barthell JF, Hranitz JM, Redd JR, Clement ML, Crocker KC, Becker EC, Leavitt KD, McCall B, Mills-Novoa M, Walker CM, Petanidou T., Wells H (2012). Observations on nectar availability and bee visitation at patches of yellow star-thistle and yellow star-thistle on the northeast Aegean island of Lesvos (Greece). Uludag Bee Journal 12(2): 55–61.
 7. Petanidou T., Godfree R.C., Song D.S., Dupont Y.L, Kantsa A., Waser N.M. (2011). Self-compatibility and plant invasiveness: Comparing species in native and invasive ranges. Perspectives in Plant ecology, Evolution and Systematics. 14: 3-12.

 8. Milic D., Luković J., Dan M., Zorić L., Obreht D., Veselić S., Anačkov G.,Petanidou T. (2011). Identification of Salicornia population: anatomical characterization and rapd fingerprinting. Archives of Biological Sciences – Belgrade 63(4): 1087–1098.

 9. Nielsen, A., I. Steffan-Dewenter, C. Westphal, O. Messinger, S. G. Potts, S. P. M. Roberts, J. Settele, H. Szentgyorgyi, B. E. Vaissiere, M. Vaitis, M. Woyciechowski, I. Bazos, J. C. Biesmeijer, R. Bommarco, W. E. Kunin, T. Tscheulin, E. Lamborn, and T. Petanidou. 2011. Assessing bee species richness in two Mediterranean communities: importance of habitat type and sampling techniques. Ecological Research 26(5): 969-983

 10. Tscheulin, T., Neokosmidis, L., Petanidou, T. and J. Settele. In press. Influence of landscape context on the abundance and diversity of bees in Mediterranean olive groves. Bulletin of Entomological Research101:557–564

 11. Petanidou T., Vujic A., Ellis W.N. Hoverfly diversity (Diptera: Syrphidae) in a Mediterranean scrub community, Athens, Greece. Annales de la Société Entomologique de France 47:1. (in press).
 12. Tscheulin, T. and T. Petanidou. 2011. Does spatial population structure affect seed set in pollen-limited Thymus capitatus? Apidologie 42:67-77.

 13. Potts SG, Biesmeijer J., Bommarco R., Felicioli A, Fischer M, Jokinen P, Kleijn D, Klein A-M, Kunin WE, Neumann P, Penev L, Petanidou T., Rasmont P, Roberts S, Smith H, Sorensen P, Steffan-Dewenter I, Vaissière B, Vilà M, Vujić A, Woyciechowski M, Zobel M, Settele J, Schweiger O. (2011). Developing European conservation and mitigation tools for pollination services: approaches of the STEP (Status and Trends of European Pollinators) project. Journal of Apicultural Research 50(2):152-164.

 14. Klonari, A., A. Dalaka, and T. Petanidou. 2011. How Evident is the Apparent? Students’ and Teachers’ Perceptions of the Terraced Landscape. International Research in Geographical and Environmental Education 20:5-20.

 15. Radenkovic, S., A. Vujic, G. Ståhls, C. Pérez-Bañón, S. Rojo, T. Petanidou, and S. S. 2011. Three new cryptic species of the genus Merodon Meigen (Diptera: Syrphidae) from the island of Lesvos (Greece). Zootaxa 2735:35-56.

 16. Vivarelli, D., T. Petanidou, A. Nielsen, and G. Cristofolini. 2011. Small-size bees reduce male fitness of the flowers of Ononis masquillierii, a rare endemic plant on the northern Apennines. Botanical Journal of the Linnaean Society 165:267-277.

 17. Schweiger, O., J. Biesmeijer, R. Bommarco, T. Hickler, P. E. Hulme, S. Klotz, I. Kühn, M. Moora, A. Nielsen, R. Ohlemüller, T. Petanidou, S. G. Potts, P. Pysek, J. C. Stout, M. T. Sykes, T. Tscheulin, M. Vila, G.-R. Walther, C. Westphal, M. Winter, M. Zobel, and J. Settele. 2010. Multiple stressors on biotic interactions: how climate change and alien species interact to affect pollination. Biological Reviews 85: 777–795.
 18. Bascompte J., Aizen M., Fontaine C., Fortuna M.A., Jordano P., Lewinsohn T.M., Memmott J., Olesen J.M., Petanidou T., Rico-Gray V., Thompson J.N. (2010). Mutualistic Networks. Bulletin of the Ecological Society of America 93(3): 367-370 (http://www.esajournals.org/doi/full/10.1890/0012-9623-91.3.367).
 19. Hammen V.C., Biesmeijer J.C., Kunin W.E., Bommarco R., Budrys E., Christensen T.R., Fronzek S., Grabaum R., Klotz S., Kroel-Dulay G., Kühn I., Jaksic P., Kramarz P., Mirtl M., Moora M., Petanidou T., Potts S.G. et al. (2010). Establishment of a cross-European field site network in the ALARM project for assessing large-scale changes in biodiversity. Environmental Monitoring and Assessment 164 (1-4): 337-348.
 20. Dauber, J., J. Biesmeijer, D. Gabriel, W. E. Kunin, E. Lamborn, B. Meyer, A. Nielsen, S. G. Potts, V. Sõber, J. Settele, I. Steffan-Dewenter, J. Stout, T. Teder, T. Tscheulin, D. Vivarelli, and T. Petanidou. 2010. Effects of patch size and density on flower visitation and seed set of wild plants: a pan-European approach. Journal of Ecology 98:188-196.
 21. Dupont Y.L., Padrón B., Olesen J.M., Petanidou T. 2009. Spatio-temporal variation in the structure of pollination networks. Oikos 118:1261-1269.
 22. Tscheulin, T., T. Petanidou, S. G. Potts, and J. Settele. 2009. The impact of Solanum elaeagnifolium, an invasive plant in the Mediterranean, on the flower visitation and seed set of the native co-flowering species Glaucium flavum. Plant Ecology 205:77-85.
 23. Petanidou T., Dalaka A. (2009). Mediterranean’s changing saltscapes: a study of mapping and evaluating the salt-making business in Greece. GNEST: The International Journal 11(4): 415-433.
 24. Barthell JF, Clement ML, Daniel S. Song DS, Savitski An, Hranitz JM, Wells H, Petanidou T., Thorp RW, Wenner AM Griswold TL. (2008). Nectar secretion and bee guild characteristics of yellow star-thistle on Santa Cruz Island and Lesvos: where have the honey bees gone? Uludag Bee Journal 9 (3): 109-121.
 25. Vila, M., I. Bartomeus, A. C. Dietzsch, T. Petanidou, I. Steffan-Dewenter, J. C. Stout, and T. Tscheulin. 2009. Invasive plant integration into native plant-pollinator networks across Europe. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 276:3887-3893.
 26. Ståhls G., Vujić A, Pérez-Bañon C., Rojo S., Petanidou T. (2009). COI barcodes for identification of Merodon hoverflies (Diptera, Syrphidae) of Lesvos Island. Molecular Ecology Resources 9:1431-1438.
 27. Kizos Τ., Dalaka Α., Petanidou Τ. (2009). Farmers’ practices and landscape change: Evidence from the abandonment of olive cultivation on terraces on Lesvos, Greece. Agriculture and Human values 27:199-212.
 28. Tscheulin T., Petanidou T.,  Settele J. (2009). Invasive weed facilitates incidence of invasive pest on native crop. International Journal of Pest management 55:165-173.
 29. Kallimanis A.S., Petanidou T., Tzanopoulos J., Pantis J.D., Sgardelis S.P. (2009). Plant–pollinator interaction network: a stochastic procedure? Ecological Modelling 220: 684–693.
 30. Westphal C., Bommarco R., Carré G., Lamborn E., Petanidou T., Potts S.G, Roberts S.P.M., Szentgyörgyi H., Tscheulin T., Vaissière B.E., Woyciechowski M., Biesmeijer J.C., Kunin W.E., Settele J., Steffan-Dewenter I. (2008). Measuring pollinator biodiversity in different habitats and biogeographic regions. Ecological Monographs 78(4): 653–671.
 31. Petanidou T., Kallimanis A.S., Tzanopoulos J., Sgardelis S.P., Pantis J.D. (2008). Long-term observation of a pollination network: fluctuation in species and interactions, relative invariance of network structure, and implications for estimates of specialization. Ecology Letters 11(6): 564–575.
 32. Petanidou T, Kizos T., Soulakellis N. (2008). Socioeconomic dimensions of the agricultural landscape change in the Mediterranean: the case of the abandonment of cultivation terraces on Nisyros island, Greece. Environmental Management 41: 250–266.
 33. Vujic A., Pérez-Bañón C., S. Radenkovic, G. Ståhls, S. Rojo, T. Petanidou, S. Simic (2007). Two new species of Merodon Meigen, 1803 (Syrphidae, Diptera) from the island of Lesvos (Greece), East Mediterranean. Annales de la Société Entomologique de France 43(3): 319–326.
 34. Pérez-Bañón C., Petanidou T., Marcos-García M.-A. (2007). Pollination in small islands by occasional visitors: the case of Daucus carota subsp. commutatus (Apiaceae) in the Columbretes archipelago, Spain. Plant Ecology 192:133–151.
 35. Αναγνώστου Σ.Ι., Πετανίδου Θ. (2006). Το αλάτι και οι αλυκές της Λέσβου στον Λεσβιακό ημερήσιο τύπο της περιόδου 1912–1940. Ιστορικά 23 (45): 456–466.
 36. Petanidou T, Van Laere A, Ellis WN, Smets E. (2006). What does shape amino acid and sugar composition in Mediterranean floral nectars? Oikos 115: 155–169.
 37. Jorgensen T. H., Petanidou T., Andersson S. (2006). The potential for selection on pollen colour dimorphisms in Nigella degenii: morph-specific differences in pollinator visitation, fertilisation success and siring ability. Evolutionary Ecology 20: 291–306.
 38. Potts S.G., Petanidou T., Roberts S., O’Toole C., Hulbert A., Willmer P. (2006). Plant–pollinator biodiversity and pollination services in a complex Mediterranean landscape. Biological Conservation 129: 519–529.
 39. Petanidou T., Lamborn E. (2005). A land for flowers and bees: studying pollination ecology in Mediterranean communities. Plant Biosystems 139: 279–294.
 40. Petanidou T. (2005). Sugars in Mediterranean floral nectars: a community and evolutionary approach. Journal of Chemical Ecology 31 (5): 1065–1088.
 41. Settele J., Hammen V., Hulme P., Karlson U., Klotz S., Kotarac M., Kunin W., Marion G., O’Connor M., Petanidou T., Peterson K., Potts S., Pritchard H., Pyšek P., Rounsevell M., Spangenberg J., Steffan-Dewenter I., Sykes M., Vighi M., Zobel M., Kühn I. (2005). ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks for biodiversity with tested Methods: The concept, objectives, structure and management of a large Integrated Project within the 6th framework programme of the European Commission. GAIA – Ecological Perspectives in Science, Humanities, and Economics 14(1): 69–72.
 42. Βαγιάννη Ε., Ιωσηφίδης Θ., Πετανίδου Θ. (2003). Χρήση της Ανάλυσης SWOT στο χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό: η περίπτωση του οικοτουριστικού σχεδιασμού στον Πολιχνίτο Λέσβου. Τόπος 20–21: 119–137.
 43. Pérez-Bañón C., Juan A., Petanidou T., Marcos-García M.A., Crespo M.B. (2003). The reproductive ecology of Medicago citrina (Font Quer) Greuter (Leguminosae), a bee-dependent plant in bee-deprived Mediterranean islands. Plant Systematics and Evolution 241 (1–2): 29–46.
 44. Petanidou T. (2003). Introducing plants for bee-keeping at any cost? – Assessment of Phacelia tanacetifolia as nectar source plant under xeric Mediterranean conditions. Plant Systematics and Evolution 238 (1–4): 155–168.
 45. Petanidou T., Ellis-Adam A.C., den Nijs H.C.M., Oostermeijer J.G.B. (2001). Differential pollination success in the course of individual flower development and flowering time in Gentiana pneumonanthe L. (Gentianaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 135: 25–33.
 46. Oostermeijer J.G.B., Luijten S.H., Petanidou T., Kos M., Ellis-Adam A.C., den Nijs J.C.M (2000). Pollination in rare plants: is population size important? Matematisk Naturvidenskapelige Klasse (The Norvegian Academy of Science and Letters) 39: 201–213.
 47. Petanidou T., Goethals V., Smets E. (2000). Nectary structure of Labiatae in relation to their nectar secretion and characteristics in a Mediterranean shrub community – Does flowering time matter? Plant Systematics and Evolution 225: 103–118.
 48. C. Pérez-Bañón, M.A. Marcos-García, Petanidou T. (1999-2000). Eupeodes luniger (Diptera, Syrphidae) a new record to Greece and a key for the genus Eupeodes in this country. Entomologia Hellenica 13: 31–34.
 49. Petanidou T., Goethals V., Smets E. (1999). The effects of nutrient and water availability in the nectar production and nectary structure of the dominant Labiatae species of phrygana. Systematics and Geography of Plants 68: 233–244.
 50. Petanidou T., Ellis-Adam A.C., den Nijs H.C.M., and J.G.B. Oostermeijer (1998). Pollination ecology of Gentianella uliginosa, a rare annual of the Dutch coastal dunes. Nordic Journal of Botany 18: 537–548.
 51. Petanidou T., Smets E. (1996). Does temperature stress induce nectar production in Mediterranean plants? New Phytologist 133: 513–518.
 52. Petanidou T., van Laere A.J., Smets E. (1996). Change in floral nectar components from fresh to senescent flowers of Capparis spinosa L., a nocturnally flowering shrub. Plant Systematics and Evolution 199: 79–92.
 53. Petanidou T. (1996). Labiatae: a key family for wild bees and the pollination ecology in Mediterranean phryganic communities. Lamiales newsletter 4: 4–6.
 54. Petanidou T., Smets E. (1995). The potential of marginal lands for apiculture: nectar secretion in Mediterranean shrublands. Apidologie  26: 39–52.
 55. Petanidou T., den Nijs J.C.M., Oostermeijer J.G.B. (1995). Pollination ecology and constraints on seed set of the rare perennial Gentiana cruciata L. in The Netherlands. Acta Botanica Neerlandica 44: 55–74. (Το περιοδικό είναι σήμερα μετωνομασμένο ως Plant biology).
 56. Petanidou T., Ellis W.N., Ellis-Adam A.C. (1995). Ecogeographical patterns in the incidence of brood parasitism in bees. Biological Journal of the Linnean Society 55: 261–272.
 57. Petanidou T., den Nijs J.C.M., Oostermeijer J.G.B., Ellis-Adam A.C. (1995). Pollination ecology and patch-dependent reproductive success of the rare perennial Gentiana pneumonanthe in The Netherlands. New Phytologist 129: 155–163.
 58. Petanidou T., Ellis W.N., Margaris N.S., Vokou D. (1995). Constraints on flowering phenology in a phryganic (East Mediterranean) ecosystem. American Journal of Botany 82: 607–620.
 59. Petanidou T., Vokou D. (1993). Pollination ecology of Labiatae in a phryganic (East Mediterranean) ecosystem. American Journal of Botany 80: 892–899.
 60. Petanidou T., Ellis W.N. (1993). Pollinating fauna of a phryganic ecosystem: composition and diversity. Biodiversity Letters (νέο όνομα: Diversity and Distributions) 1: 9–22.
 61. Petanidou T., den Nijs H., Ellis-Adam A. (1991). Comparative pollination ecology of two rare Dutch Gentiana species in relation to population size. Acta Horticulturae 288: 308–312.
 62. Petanidou T. (1991). Pollinating fauna of a phryganic ecosystem: species list. Verslagen en Technische Gegevens 59: 1–11.
 63. Petanidou T., Vokou D., Margaris N.S. (1991). Panaxia quadripunctaria in the highly touristic valley of butterflies (Rhodes, Greece): Conservation and remedies. Ambio 20: 124–128.
 64. Vokou D., Petanidou T., Bellos D. (1990). Pollination ecology and reproductive potential of Jankaea heldreichii (Gesneriaceae): a tertiary relict on Mt Olympus, Greece. Biological Conservation 52: 125–133.
 65. Petanidou T., Vokou D. (1990). Pollination and pollen energetics in Mediterranean ecosystems.American Journal of Botany 77: 986–992.
 
 

 1. Petanidou T., Ståhls G., Vujić A., Olesen J.M., Rojo S., Thrasyvoulou A., Sgardelis S., Kallimanis A.S., Kokkini S., Tscheulin T. Investigating Plant–Pollinator Relationships in the Aegean: the approaches of the project POL-AEGIS (The Pollinators of the Aegean Archipelago: Diversity and Threats). Journal of Apicultural Research (in press).

 2. Tscheulin T., Petanidou T. (2013). The presence of Solanum elaeagnifolium, an invasive plant in the Mediterranean, increases pollen limitation in the native co-flowering species Glaucium flavum. Biological Invasions 15:385–393.

 3. Nielsen A., Dauber J., Kunin W.E., Lamborn E., Meyer B., Moora M., Potts S.G., Roberts S., Sõber V., Settele J., Steffan-Dewenter I., Stout J.C., Tscheulin T., Vaitis M., Vivarelli D., Biesmeijer J.C., Petanidou T. (2012). Pollinator community responses to the spatial population structure of wild plants: A pan-European approach. Basic and Applied Ecology 13: 489–499.

 4. Nielsen A., Steffan-Dewenter I., Westphal C., Messinger O., Potts S.G., Roberts S.P.M., Settele J., Szentgyörgyi H., Vaissière B.E., Vaitis M., Woyciechowski M., Bazos I., Biesmeijer J.C., Bommarco R., Kunin W.E., Tscheulin T., Lamborn E., Petanidou T. (2011). Assessing bee species richness in two Mediterranean communities: importance of habitat type and sampling techniques. Ecological Research 26(5): 969–983

 5. Tscheulin, T., Neokosmidis, L., Petanidou, T. and J. Settele. In press. Influence of landscape context on the abundance and diversity of bees in Mediterranean olive groves. Bulletin of Entomological Research101:557–564

 6. Tscheulin, T. and T. Petanidou. 2011. Does spatial population structure affect seed set in pollen-limited Thymus capitatus? Apidologie 42:67-77.
 7. Schweiger, O., J. Biesmeijer, R. Bommarco, T. Hickler, P. E. Hulme, S. Klotz, I. Kühn, M. Moora, A. Nielsen, R. Ohlemüller, T. Petanidou, S. G. Potts, P. Pysek, J. C. Stout, M. T. Sykes, T. Tscheulin, M. Vila, G.-R. Walther, C. Westphal, M. Winter, M. Zobel, and J. Settele. 2010. Multiple stressors on biotic interactions: how climate change and alien species interact to affect pollination. Biological Reviews 85: 777–795.
 8. Dauber, J., J. Biesmeijer, D. Gabriel, W. E. Kunin, E. Lamborn, B. Meyer, A. Nielsen, S. G. Potts, V. Sõber, J. Settele, I. Steffan-Dewenter, J. Stout, T. Teder, T. Tscheulin, D. Vivarelli, and T. Petanidou. (2010). Effects of patch size and density on flower visitation and seed set of wild plants: a pan-European approach. Journal of Ecology 98:188-196.
 9. Carré, G., P. Roche, R. Chifflet, N. Morison, R. Bommarco, J. Harrison-Cripps, K. Krewenka, S. G. Potts, S. P. M. Roberts, G. Rodet, J. Settele, I. Steffan-Dewenter, H. Szentgyörgyi, T. Tscheulin, C. Westphal, M. Woyciechowski, and B. E. Vaissière. (2009). Landscape context and habitat type as drivers of bee diversity in European annual crops. Agriculture, Ecosystems and Environment 133:40-47.
 10. Potts, S. G., B. A. Woodcock, S. P. M. Roberts, T. Tscheulin, E. Pilgrim, V. K. Brown, and J. R. Tallowin. (2009). Enhancing pollinator biodiversity in intensive grasslands. Journal of Applied Ecology 46:369-379.
 11. Tscheulin, T., T. Petanidou, S. G. Potts, and J. Settele. (2009). The impact of Solanum elaeagnifolium, an invasive plant in the Mediterranean, on the flower visitation and seed set of the native co-flowering species Glaucium flavum. Plant Ecology 205:77-85.
 12. Tscheulin, T., T. Petanidou, and J. Settele. (2009). Invasive weed facilitates incidence of Colorado potato beetle on potato crop. International Journal of Pest Management 55:165-173.
 13. Vila, M., I. Bartomeus, A. C. Dietzsch, T. Petanidou, I. Steffan-Dewenter, J. C. Stout, and T. Tscheulin. (2009). Invasive plant integration into native plant-pollinator networks across Europe. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 276:3887-3893.
 14. Woodcock, B. A., S. G. Potts, T. Tscheulin, E. Pilgrim, A. J. Ramsey, J. Harrison-Cripps, V. K. Brown, and J. R. Tallowin. (2009). Responses of invertebrate trophic level, feeding guild and body size to the management of improved grassland field margins. Journal of Applied Ecology 46:920-929.
 15. Cremieux, L., A. Bischoff, M. Smilauerova, C. S. Lawson, S. R. Mortimer, J. Dolezal, V. Lanta, A. R. Edwards, A. J. Brook, T. Tscheulin, M. Macel, J. Leps, H. Muller-Scharer, and T. Steinger. (2008). Potential contribution of natural enemies to patterns of local adaptation in plants. New Phytologist 180:524-533.
 16. Westphal, C., R. Bommarco, G. Carré, E. Lamborn, N. Morison, T. Petanidou, S. G. Potts, S. P. M. Roberts, H. Szentgyörgyi, T. Tscheulin, B. E. Vaissière, M. Woyciechowski, J. C. Biesmeijer, W. E. Kunin, J. Settele, and I. Steffan-Dewenter. (2008). Measuring bee biodiversity in different European habitats and biogeographical regions. Ecological Monographs 78:653-671.
 17. Woodcock, B. A., D. B. Westbury, T. Tscheulin, J. Harrison-Cripps, S. J. Harris, A. J. Ramsey, V. K. Brown, and S. G. Potts. (2008). Effects of seed mixture and management on beetle assemblages of arable field margins. Agriculture, Ecosystems and Environment 125:246-254.
 18. Woodcock, B. A., S. G. Potts, E. Pilgrim, A. J. Ramsay, T. Tscheulin, A. Parkinson, R. E. N. Smith, A. L. Gundrey, V. K. Brown, and J. R. Tallowin. (2007). The potential of grass field margin management for enhancing beetle diversity in intensive livestock farms. Journal of Applied Ecology 44:60-69.
 19. Werner, M., T. Tscheulin, T. Speck, D. Zissler, and K. Peschke. 2002. Ultrastructure and motility pattern of the spermatozoa of Aleochara curtula (Coleoptera, Staphylinidae).Arthropod Structure & Development 31:243-254.