Τμήματα του δικτυότοπου θα παραμείνουν ανενεργά καθώς η javascript είναι απενεργοποιημένη απο τον υπολογιστή σας.
Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ

Αναβαθμίδες (κν. πεζούλες), είναι τα οριζόντια εδάφη, που δημιουργούνται από τον άνθρωπο πάνω σε επικλινείς εκτάσεις, με σκοπό την καλλιέργεια. Υποβαστάζονται, συνήθως, με υποστηρικτικούς τοίχους, φτιαγμένους κατά κανόνα από απλή ξερολιθιά, χωρίς τη χρήση κονιάματος.

Οι αναβαθμίδες αποτελούν σημαντικής κλίμακας παρέμβαση του ανθρώπου στο τοπίο του Αιγαίου, με έντονη παρουσία στα νησιά. Η ευρύτητα της χρήσης τους υποδηλώνει την αποτελεσματικότητά τους ως τεχνική διαχείρισης του τοπίου. Παράλληλα, οι αναβαθμίδες συνιστούν ταυτόχρονα ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, ένα παλίμψηστο επανειλημμένων χρήσεων σε διαδοχικές εποχές ζωής στο αρχιπέλαγος.

Τα ερευνητικά έργα που υλοποιήθηκαν από το εργαστήριο στόχευαν στην κατανόηση του φαινομένου της δημιουργίας των φαραωνικών αυτών υποδομών σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, καθώς και των αιτίων και διεργασιών που οδήγησαν στη σταδιακή ή και ολοκληρωτική εγκατάλειψή τους. Η χαρτογράφηση των χρήσεων μέσω των έργων αυτών αποτέλεσε υλικό χρήσιμο και υποστηρικτικό για τη διαχείριση του αναβαθμιδωμένου τοπίου από διοικητικούς φορείς, με σκοπό τη διαχρονική διατήρησή του.