Τμήματα του δικτυότοπου θα παραμείνουν ανενεργά καθώς η javascript είναι απενεργοποιημένη απο τον υπολογιστή σας.
Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ΜΕΛΙΣΣΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Μελισσοθήκη του Αιγαίου είναι μια μουσειακή συλλογή αναφοράς άγριων μελισσών και άλλων εντόμων-επικονιαστών από τον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου. Η επιστημονική αυτή υποδομή άρχισε να δημιουργείται το 2004, στα πλαίσια των ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, και είναι κατατεθειμένη σε αυτό.

Στην ολότητά της η Μελισσοθήκη χρηματοδοτήθηκε από ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα. Τέτοια ήταν το έργο ALARM, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 6ου ΠΠ (2004–2009), καθώς και οι σχετικές συγχρηματοδοτήσεις του έργου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

H Μελισσοθήκη του Αιγαίου έρχεται να καλύψει το κενό που αφορά στην απουσία συστηματικής συλλογής αναφοράς άγριων μελισσών στη χώρα μας. Φιλοδοξεί να προωθήσει την επιστημονική γνώση και να προχωρήσει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση σχετικά με τα έντομα αυτά, εστιάζοντας τόσο στον εκ των ων ουκ άνευ ρόλο τους στην πρωτογενή παραγωγή, όσο και στη συμβολή τους στην εξέλιξη και τη διατήρηση της μοναδικής χλωρίδας της περιοχής.