Ελληνικά|English
HOMEPAGE

PUBLICATIONS: POPULARISED BOOKS

1.      Petanidou T., Vayanni L. (2002). Saltworks, cultural heritage and local development: arguments for decision-making. Technical Letter ALAS. Koper (Slovenia), pp. 20. http://www.aegean.gr/alas/techletters.htm

2.      Πετανίδου Θ., Λ. Βαγιάννη (2002). Αλυκές, πολιτισμική κληρονομιά και τοπική ανάπτυξη: επιχειρηματολογία για λήψη αποφάσεων. Τεχνικό έγγραφο ALAS. ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη, σσ. 20.

3.      Πετανίδου Θ. (1994). Oικολογούντες, αλοπηγούμεν επί πάσης Eλλάδος – Conserving nature, we produce salt throughout Greece. Ελληνικές Αλυκές ΑΕ, Αθήνα, σσ. 34. Δίγλωσση έκδοση.

4.      Πετανίδου Θ. (1988). Αλοπηγούντες oικολογούμεν. Αλυκές Mεσολογγίου AE, Αθήνα, σσ. 18.

5.      Petanidou T. (1988). Producing salt along with wild life protection. Saltworks of Messolonghi SA, Athens, pp. 18.