Ελληνικά|English
HOMEPAGE

PUBLICATIONS: OTHER JOURNALS

·         Πετανίδου Θ. (2005). Βαστάδια και τάβλες: Λαξεύοντας το τοπίο της Νισύρου. Νισυριακά 15: 212–255. Εταιρεία Νισυριακών Μελετών, Αθήνα.