Ελληνικά|English
HOMEPAGE

RESEARCH: RESEARCH TOPICS

·         Βιογεωγραφία της βιοποικιλότητας με έμφαση στα ανθοφόρα φυτά και έντομα-επικονιαστές στην Ευρώπη, τη Μεσόγειο, με έμφαση το Αιγαίο

·         Επιπτώσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικών αλλαγών (χημικά, βιολογικοί εισβολείς, κατακερματισμός ενδιαιτημάτων, αλλαγή κλίματος) στη βιοποικιλότητα μελισσών

·         Τροφικά πλέγματα φυτών – επικονιαστών

·         Οικολογία της αναπαραγωγής, με έμφαση στα συστήματα επικονίασης, την οικοφυσιολογία ανθικών παροχών (νέκταρ – γύρη), τη σπανιότητα φυτών, την παραγωγικότητα συστημάτων

·         Οικολογία  διατήρησης στη Μεσόγειο – Δομή, λειτουργία, διατήρηση και διαχείριση Μεσογειακών οικοσυστημάτων ­

·         Οικογεωγραφία και Πολιτισμική Οικολογία της Μεσογείου

·         Ιστορία, γεωγραφία και διαχείριση φυσικών πόρων και ανθρωπογενών συστημάτων παραγωγής (π.χ. αλάτι, αλοπηγία και αλυκές∙ αναβαθμίδες για καλλιέργεια στο Αιγαίο)

·         Αειφόρος διαχείριση φυσικών πόρων και τοπική ανάπτυξη