Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ACTIVITIES: CONFERENCES AND SEMINARS

·         Σεμινάριο: Αλλαγή χρήσεων γης στη Μεσογειο, 6 Ιουνίου 2008

·         Σεμινάριο: Διαχείριση προστατευτέων περιοχών (Μυτιλήνη, 23-27 Μαϊου 2005)

·         Διεθνές workshop: Bee course on Lesvos (Μυτιλήνη, 4–8 Απριλίου 2005, στα πλαίσια του Προγράμματος ALARM)

·         Διεθνές Συνέδριο: Final Conference of the Project ALAS (Μυτιλήνη, 29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002)

·         Υποδοχή ομιλητών και πλήθους ερευνητών από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη και τις ΗΠΑ στο Τμήμα Γεωγραφίας

·         Συμμετοχή στη διοργάνωση συνεδρίων