Ελληνικά|English
HOMEPAGE

PUBLICATIONS: EDITING OF TECHNICAL LETTERS

1.       Neves R., Deržek P. (2002). Restoration of Saltworks. Technical Letter ALAS. Koper (Slovenia), pp. 20. http://www.aegean.gr/alas/techletters.htm

2.       Rufino P., Sovinc A., Dahm H. (2002). Ecological Management Plans. Technical Letter ALAS. Koper (Slovenia), pp. 20. http://www.aegean.gr/alas/techletters.htm

3.       Dahm H. (2002). Marketing of traditionally produced salt: a practitioners guide. Technical Letter ALAS. Koper (Slovenia), pp. 20. http://www.aegean.gr/alas/techletters.htm

4.       Benčič-Mohar E., Žagar Z., Dahm H. (2002). Cultural Heritage and Salt Museums: setting up an open-air salt museum. Technical Letter ALAS. Koper (Slovenia), pp. 20. http://www.aegean.gr/alas/techletters.htm

5.       Mitkova-Todorova R. (2002). Traditional salt-works and tourism: a practitioner’s guide. Technical Letter ALAS. Koper (Slovenia), pp. 20. http://www.aegean.gr/alas/techletters.htm

6.       Bonin F., Dahm H. (2002). Training of Salters. Technical Letter ALAS. Koper (Slovenia), pp. 20. http://www.aegean.gr/alas/techletters.htm

7.       Ρουφίνο Ρ., Σόβιντς Α., Νταμ Γ. (2002). Σχέδια οικολογικής διαχείρισης: οδηγίες σύνταξης και εφαρμογής. Τεχνικό Δελτίο, ALAS – ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη, σσ. 20.

8.       Νέβες Ρ., Ντέρζεκ Π. (2002). Αποκατάσταση αλυκών. Τεχνικό Δελτίο, ALAS – ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη, σσ. 28.

9.       Νταμ Γ. (2002). Εμπορική προώθηση άλατος – Πώληση του παραδοσιακά παραγόμενου αλατιού: πρακτικός οδηγός. Τεχνικό Δελτίο, ALAS – ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη, σσ. 20.

10.   Νταμ Γ., Μπέντσιτς Μόχαρ Ε., Ζάγκαρ Ζ. (2002). Πολιτιστική Κληρονομιά και Μουσεία Άλατος: δημιουργία ενός υπαίθριου μουσείου άλατος. Τεχνικό Δελτίο, ALAS – ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη, σσ. 20.

11.   Μπονίν Φ., Νταμ Γ. (2002). Εκπαίδευση αλυκάριων: θεωρία και πράξη. Τεχνικό Δελτίο, ALAS – ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη, σσ. 12.

12.   Μίτκοβα-Τοντόροβα Ρ. (2002). Παραδοσιακή παραγωγή αλατιού και τουρισμός: πρακτικός οδηγός. Τεχνικό Δελτίο, ALAS – ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη, σσ. 20.