Ελληνικά|English
HOMEPAGE

PhD STUDENTS

Χρυσούλα Δρακωνάκη

      Θέμα: Η εκπαίδευση για την αειφορία μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το αλάτι και τις αλυκές

Αφροδίτη Καντσά

    > CV

      Θέμα: Μεσογειακά οσμοτοπία: Ο ρόλος των πτητικών οργανικών ενώσεων των φυτών στα επικονιαστικά δίκτυα

Χριστίνα Φωτίου

      Θέμα: Οικολογικά δίκτυα ανθοφόρων φυτών–επικονιαστών σε Μεσογειακά οικοσυστήματα: μεσοπρόθεσμες μεταβολές (25-30 έτη) και πιθανά αίτια


Χρυσούλα Αλεξίου

      Θέμα: Η επίδραση της βόσκησης στη βιοποικιλότητα και τα δίκτυα ανθοφόρων φυτών-επικονιαστών σε Μεσογειακά οικοσυστήματα