Ελληνικά|English
HOMEPAGE

MASTER STUDENTS

Ασημένια Κωστίδου

      Θέμα: Υγρότοποι της Λέσβου – Δημιουργία βάσης δεδομένων με σκοπό την κάλυψη των διαχειριστικών απαιτήσεων των υγροτόπων

Αλκμήνη Καρατζά

      Θέμα: Οικολογία επικονίασης του φυτού Spiranthes spiralis στο κέντρο γεωγραφικής κατανομής του

Κυριακή Γεωργίου

      Θέμα: Διασπορά σπερμάτων στη Μεσόγειο: πρότυπα διασποράς και δίκτυα των σχέσεων αμοιβαιότητας

Λάζαρος Νεοκοσμίδης

      Θέμα: Πρότυπα κατανομής άγριων μελισσών στη νήσο Λέσβο

Χρυσούλα Αλεξίου

      Θέμα: Η επίδραση της βόσκησης στην χλωριδική ποικιλότητα των υποαλπικών ποολίβαδων: η περίπτωση του Φαλακρού Όρους