Τμήματα του δικτυότοπου θα παραμείνουν ανενεργά καθώς η javascript είναι απενεργοποιημένη απο τον υπολογιστή σας.
Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1.       Πετανίδου Θ., Tscheulin T. (2009). Βιολογική εισβολή στην Ελλάδα: ανταγωνισμός για επικονίαση ενός ξενικού φυτικού είδους και οι επιπτώσεις του σε αυτόχθονα είδη στις περιοχές εισβολής (Λέσβος). Αναλυτική Έκθεση Προόδου φυσικού αντικειμένου έργου προς τη ΓΓΕΤ,  σσ. 54. Πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ, υποέργο 04ΕΡ54, Μέτρο 8.3, Έργο/Δράση 8.3.3.

2.       Petanidou T. (2008). Deliverable 3.2.6.2 – Report on case study of the hazard posed of an invasive plant on the complete plant–pollinator assemblage, pp. 36. ALARM Deliverable Month 54, to EEC.

3.       Nielsen A, Dauber J, Petanidou T. (2008). Deliverable 2.4.2 – Assessing the impact of pollinator shifts on wild plants, pp. 27. ALARM Deliverable Month 42, to EEC.

4.       Πετανίδου Θ., Α. Δαλάκα (2005-7). Διάφορες ολιγοσέλιδες επιστημονικές εκθέσεις για το Πρόγραμμα Εγκατάλειψη των αναβαθμίδων της Λέσβου: Δομή και δυναμική των οικοσυστημάτων – εξέλιξη και χαρτογράφηση του τοπίου. Στα πλαίσια του «EPEAEK II – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (2004-2007).

5.       Πετανίδου Θ., Δαλάκα Α. (2006). Χαρτογράφηση των αναβαθμιδωμένων εκτάσεων των νήσων Λέσβου και Σάμου για την εφαρμογή του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 3.12 του άξονα 3 του ΕΠΑΑ – Τελική Τεχνική Αναφορά του έργου, σσ. 42, βάση δεδομένων σε CD, 3 έντυποι χάρτες.

6.       Lamborn E., Petanidou T. (2005). Deliverable 2.4.2. Joint Selection of Study Sites and Agreement about Common Experimental Design and Methods to Assess Impacts of Pollinator Shifts, pp. 17. ALARM deliverable month 20, to EEC.

7.       Πετανίδου Θ., Dahm H., Καλαφάτης Θ, Δαλάκα Α., Αρακαδάκη Μ., Αναγνώστου Σ., Βατζάκη Ε., Καρυστινάκης Κ., Σπάστρα Π., Κονδύλη Ι., Βουνάτσου Β., Κοζιάκης Ν., Μαλλιωτάκη Α. (2002). Ελληνική αλοπηγία: Συλλογή γνώσης που αφορά στη γεωγραφία και την τεχνογνωσία της παραγωγής αλατιού στην Ελλάδα. Τεχνική Αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τόμοι 2, σσ. 203. ALAS (: All About Salt) – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

8.       Dahm H., Πετανίδου Θ. (Οκτώβριος 2002). Σχέδιο οικολογικής διαχείρισης: Οικολογική σημασία – Οδηγός για οικολογικές παρεμβάσεις και διαχείριση στις αλυκές της Λέσβου. ALAS – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, σσ. 48.

9.       Dahm H., Πετανίδου Θ. (Οκτώβριος 2002). Συμβουλευτική μουσείου άλατος: Συλλογή πληροφοριών για μουσεία άλατος στην Ευρώπη – Μουσειολογική πρόταση για την αρχική εγκατάσταση του Μουσείου Άλατος Πολιχνίτου. ALAS – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, σσ. 46.

10.   Πετανίδου Θ. (Δεκέμβριος 2002). Ίδρυση Μουσείου αλατιού στη Λέσβο: Πραγματοποίηση της πρότασης για την αρχική εγκατάσταση μιας μόνιμης έκθεσης στο μουσείο άλατος Πολιχνίτου. ALAS – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, σσ. 43.

11.   Βαγιάννη Ε., Πετανίδου Θ. (Σεπτέμβριος 2002). Συμβουλευτική τουριστικών διευκολύνσεωνΜελέτη των δυνατοτήτων του τουρισμού στη Λέσβο, ειδικά του οικοτουρισμού και αγροτουρισμού, σε σχέση με το αλάτι, τις αλυκές, και τους υγροτόπους. ALAS – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, σσ. 100.

12.   Πετανίδου Θ. και συνεργάτες (Ιούνιος 2001, Δεκέμβριος 2001). Εκθέσεις προόδου (2) προς την ΑΕΝΑΛ, για το πρόγραμμα ALAS.

13.   Πετανίδου Θ. (2001). Ο ρόλος των αναβαθμίδων στο παρελθόν και η σημασία τους για το μέλλον των νησιών σε σχέση με την οικονομία, την οικολογία και τον πολιτισμό. Τελική Τεχνική Έκθεση προς το Υπουργείο Αιγαίου, Τόμοι 2, σσ. 249 + CD-Rom. Μυτιλήνη.

14.   Πετανίδου Θ. και συνεργάτες (2000). Έκθεση προόδου για το Πρόγραμμα «Ο ρόλος των αναβαθμίδων στο παρελθόν και η σημασία τους για το μέλλον των νησιών σε σχέση με την οικονομία, την οικολογία και τον πολιτισμό», σσ. 92 + 9 Χάρτες + CD-Rom. Μυτιλήνη.

15.   Petanidou T. (1998). Study of the apicultural potential of Phacelia tanacetifolia under xeric conditions aiming at augmenting honey production in the Mediterranean region». Final report to CEE-DG VI. ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, σσ. 48.

16.   Petanidou T. (1997). Study of the apicultural potential of Phacelia tanacetifolia under xeric conditions aiming at augmenting honey production in the Mediterranean region». Interim report to CEE-DG VI. ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, σσ. 26.

17.   Petanidou T. (1995). Research on floral nectar and nectaries of the melliferous flora of Mediterranean shrublands. Final Report to CEE-DG VI. KUL, Leuven, σσ. 167.

18.   Petanidou T. (1994). Research on floral nectar and nectaries of the melliferous flora of Mediterranean shrublands. Annual Report to CEE-DG VI. KUL, Leuven, σσ. 9+xv.

19.   Πετανίδου Θ. (1991). Οικολογική αναγνώριση των αλυκών Kαλλονής, Kεσσάνης, Κίτρους, M. Eμβόλου, Mέσσης, Mήλου και Πολιχνίτου. Αναφορά προς τις Ελληνικές Αλυκές AE στα πλαίσια της σχετικά ανειλημμένης μελέτης. Θεσσαλονίκη, σσ. 40.

20.   Πετανίδου Θ., Aκριώτης T., Mακροδήμος Α. (1991). Έκθεση προόδου για το Κοινοτικό Πρόγραμμα 2242/87/-01 Messolonghi για το χρονικό διάστημα Μαΐου – Δεκεμβρίου 1990, σσ. 62.

21.   Πετανίδου Θ. (1989). Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση κρυσταλλοπηγίων στον Αμβρακικό κόλπο για την εκμετάλλευση του ορυκτού άλατος Μονολιθίου Iωαννίνων. Αναφορά προς τις Ελληνικές Αλυκές AE στα πλαίσια του ανειλημμένου σχετικού έργου (βλ. συναφώς παράγρ. 5.2.1, αριθμ. 9). Θεσσαλονίκη, σσ. 89.

22.   Πετανίδου Θ. (1987). Οι αλυκές του Αιγαίου. Αναφορά προς το Υφυπουργείο Nέας Γενιάς. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, σσ. 155.

23.   Πετανίδου Θ. (1985). Οι Πεταλούδες της Ρόδου. Αναφορά προς το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς στα πλαίσια του συναφούς προαναφερθέντος προγράμματος. Θεσσαλονίκη, σσ. 103.

24.   Πετανίδου Θ. (1985). Αλιευτικά Kερκίνης – Αλιευτικά Δοϊράνης. Στο: Aριανούτσου-Φαραγγιτάκη M., Aνανίκας Λ., Πετανίδου Θ., Kαΐκης M., Δοϊράνη – Kερκίνη. Αναφορά προς το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς, σελ. 3-34. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη.

25.   Margaris N.S., Arianoutsou-Faraggitaki M., Christodoulakis N., Psaras G., Loukas L., Petanidou T., Vokou D., Voreadou E. (1985). Air pollution effects on structure and function of Attica natural ecosystems. Report to CEC. Thessaloniki, pp. 19.

26.   Mάργαρης Ν.Σ., Aριανούτσου-Φαραγγιτάκη M., Ψαράς Γ., Λουκάς Λ., Πετανίδου Θ., Βώκου Δ. (1984). Επιδράσεις της αέριας ρύπανσης στη δομή και λειτουργία των φυσικών οικοσυστημάτων της Αττικής. Eκθεση προς το ΥΕΤ. Θεσσαλονίκη, σσ. 21.

27.   Margaris N.S., Arianoutsou M., Tselas S., Loukas L., Petanidou T. (1983). Air pollution effects on structure and function of Attica natural ecosystems. Report to CEC. Thessaloniki, pp. 23.