Τμήματα του δικτυότοπου θα παραμείνουν ανενεργά καθώς η javascript είναι απενεργοποιημένη απο τον υπολογιστή σας.
Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

·         Αριανούτσου Μ. (1999). Θεματική ενότητα: Οικολογικά συστήματα. Στο: Εισαγωγή στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, Τόμος Α΄, Το φυσικό περιβάλλον. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, σελ. 17-73.