Τμήματα του δικτυότοπου θα παραμείνουν ανενεργά καθώς η javascript είναι απενεργοποιημένη απο τον υπολογιστή σας.
Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: ΦΥΛΛΑΔΙΑ (LEAFLETS)

1.       STEP-project: Η οικονομική σημασία των επικονιαστών - Πληροφορίες για τους παραγωγούς

2.       Μελισσοθήκη του Αιγαίου

3.       Αναβαθμίδες του Αιγαίου

4.       ALAS

5.       Petanidou Τ., Neves R. (2002). Traditional salinas in southern Europe: historical development and operation (τρίπτυχο φυλλάδιο στην αγγλική, ALAS project, Figueira da Foz). http://www.aegean.gr/alas/leaflets/leaflet1.pdf

6.       Petanidou Τ., Neves R. (2002). The salter’s profession: weather and sweat (τρίπτυχο φυλλάδιο στην αγγλική, ALAS project, Figueira da Foz). http://www.aegean.gr/alas/leaflets/leaflet2.pdf

7.       Petanidou Τ., Dahm H., Neves R. (2002). Traditionally produced salt: a high quality product (τρίπτυχο φυλλάδιο στην αγγλική, ALAS project, Figueira da Foz). http://www.aegean.gr/alas/leaflets/leaflet3.pdf.

8.       Petanidou Τ., Neves R. (2002). Traditional production of salt: an age-old cultural heritage (τρίπτυχο φυλλάδιο στην αγγλική, ALAS project, Figueira da Foz). http://www.aegean.gr/alas/leaflets/leaflet4.pdf

9.       Petanidou Τ., Neves R. (2002). Discovering traditional saltworks: a short guide for tourists and amateurs (τρίπτυχο φυλλάδιο στην αγγλική, ALAS project, Figueira da Foz). http://www.aegean.gr/alas/leaflets/leaflet5.pdf

10.       Petanidou Τ., Neves R., Vayanni L. (2002). Traditional production of salt and its culture: your region benefits from it (τρίπτυχο φυλλάδιο στην αγγλική, ALAS project, Figueira da Foz). http://www.aegean.gr/alas/leaflets/leaflet6.pdf

11.   Πετανίδου Θ., Νέβες Ρ. (2002). Παραδοσιακές αλυκές στη νότιο Ευρώπη: εξέλιξη και λειτουργία (τρίπτυχο φυλλάδιο στην ελληνική), ALAS – ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη.

12.   Πετανίδου Θ., Νέβες Ρ. (2002). Το επάγγελμα του αλυκάριου: αλάτι με ιδρώτα (τρίπτυχο φυλλάδιο στην ελληνική), ALAS – ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη.

13.   Πετανίδου Θ., Νταμ Γ., Νέβες Ρ. (2002). Παραδοσιακό αλάτι: ένα προϊόν υψηλής ποιότητας (τρίπτυχο φυλλάδιο στην ελληνική), ALAS – ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη.

14.   Πετανίδου Θ., Νέβες Ρ. (2002). Παρασκευή παραδοσιακού αλατιού: μια παμπάλαια πολιτισμική κληρονομιά (τρίπτυχο φυλλάδιο στην ελληνική), ALAS – ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη.

15.   Πετανίδου Θ., Νέβες Ρ. (2002). Ανακαλύπτοντας τις παραδοσιακές αλυκές: μικρός τουριστικός οδηγός (τρίπτυχο φυλλάδιο στην ελληνική), ALAS – ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη.

16.   Πετανίδου Θ., Νέβες Ρ., Βαγιάννη Λ. (2002). Παραδοσιακή παραγωγή και πολιτισμός του αλατιού: τοπικά οφέλη (τρίπτυχο φυλλάδιο στην ελληνική), ALAS – ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη.

17.   Αναβαθμίδες του ΝΑ. Αιγαίου: κάνοντας την ανάγκη πολιτισμό (πληροφοριακό τρίπτυχο, στα πλαίσια σχετικής φωτογραφικής έκθεσης ερευνητικού υλικού στην Ελλάδα). Μυτιλήνη, 2000.

18.   Πεταλούδες Ρόδου (πληροφοριακό τρίπτυχο, για τους επισκέπτες της ομώνυμης Κοιλάδας). Δήμος Ρόδου, 1985.