Τμήματα του δικτυότοπου θα παραμείνουν ανενεργά καθώς η javascript είναι απενεργοποιημένη απο τον υπολογιστή σας.
Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1.       Klonari A., Dalaka A., Neofotistos V., Petanidou T. (2008). How evident is the apparent? Students’ and teachers’ perception of the terraced landscape. Στo: Proceeding of the International Conference “Studying, Modeling and sense making of the Planet earth”, CD, Mytilene.

2.       Tscheulin, T., Th. Petanidou (2008). Invading the Mediterranean: Study of the ecology of Solanum elaeagnifolium, a successful invasive plant species from C. America. Στo: Proceeding of the International Conference “Studying, Modeling and sense making of the Planet earth”, CD, Mytilene.

3.       Barthell JF, Clement ML, Daniel S. Song DS, Savitski An, Hranitz JM, Wells H, Petanidou T., Thorp RW, Wenner AM Griswold TL. (2008). Nectarivore-plant interactions on Santa Cruz island (USA) and the Aegean island of Lesvos (Greece): implications for yellow star-thistle invasion. Proceedings of the “California Islands Symposium”.

4.       Πετανίδου Θ. Συμβολή στη γνώση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών των άγριων μελισσών στην Ελλάδα. Στα: «Πρακτικά του 3ου Ελληνικού Επιστημονικού Συνεδρίου Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας». Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας, Θεσσαλονίκη. Υπό εκτύπωση.

5.       Πετανίδου Θ. (2007). Αλυκές: «αζήτητες» ως πόρος, μεταβλητές ως χώρος. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Ανάπλαση και αξιοποίηση ανενεργών αλυκών Κατασταρίου Ζακύνθου». Υπό εκτύπωση.

6.       Δαλάκα Α., Πετανίδου Θ. (2006). Ο ρόλος της βόσκησης στα αναβαθμιδωμένα αγρο-οικοσυστήματα της Λέσβου. Πρακτικά του 5ου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Ηράκλειο Κρήτης 1-3 Νοεμβρίου 2006 – Λιβαδοπονία ξηροθερμικών περιοχών (Παπαναστάσης Β. Π. & Παρίση Ζ. Μ., εκδ.), σελ. 51–57. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη.

7.       Καψάλη M., Κυριακόπουλος Α., Πετανίδου Θ., Ματσίνος Γ., Τρούμπης Α. (2005). Δομή βιοκοινότητας και σχέσεις αμοιβαιότητας ανθοφόρων φυτών – επικονιαστών στο δάσος καστανιάς Αγιάσου Λέσβου. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων – Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Μυτιλήνη 2004» , έκδοση ΕΕΟ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σελ. 115–118.

8.       Δαλάκα Α., Πετανίδου Θ. (2004). Η γεωγραφία της αλοπηγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Πρακτικά του 7ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία, Μυτιλήνη, σελ. 458–465.

9.       Πετανίδου Θ., Σπάστρα Π., Καρυστινάκης Κ., Κίζος Θ. (2004). Η εγκατάλειψη του αναβαθμιδωμένου τοπίου της Νισύρου: κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις. Πρακτικά του 7ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία, Μυτιλήνη, σελ. 466–477.

10.   Petanidou T. (2004). Temporal patterns of resource selection in plant–pollinator communities in the Mediterranean: what can they really tell us? In: (M. Arianoutsou, V. Papanastasis, eds.) Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems – Proceedings 10th MEDECOS Conference, Rhodos, CD ISBN 90 5966 016 1. Millpress Rotterdam.

11.   Petanidou T., Soulakellis N., Karistinakis K., Spastra P. (2004). The Mediterranean terraced landscapes in change: estimating the efforts to build it up and the reasons to downturn it. In: (M. Arianoutsou, V. Papanastasis, eds.) Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems – Proceedings 10th MEDECOS Conference, Rhodos, CD ISBN 90 5966 016 1. Millpress Rotterdam.

12.   Ζαχαράκη Α., Πετανίδου Θ., Κίζος Α. (2003). Η συμβολή των τοπικών προϊόντων στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη Λιγότερο Ευνοημένων Περιοχών: Η περίπτωση των Γυναικείων Συνεταιρισμών Λέσβου. Στα: Πρακτικά του Συνεδρίου Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (Less Favored Areas – LFA’s) και Στρατηγικές Ανάπτυξης: Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις και Μηχανισμοί Υποστήριξης (Ι. Σπιλάνης, Θ. Ιωσηφίδης, Θ. Κίζος, εκδ.). CD, σελ. 408–416, ISBN-960-88031-0-1, Μυτιλήνη.

13.   Πετανίδου Θ. (2004). Αξιοποίηση αλυκών και αλατιού με σκοπό τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη: η εμπειρία από το πρόγραμμα ALAS. Στα: Πρακτικά του Συνεδρίου Προστατευόμενες περιοχές και Τοπική ανάπτυξη (Ζούρος Ν., Ιωσηφίδης Θ., εκδ.), 17-19 Ιουλίου 2002, Σίγρι Λέσβου. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου – Τμήμα Γεωγραφίας, Μυτιλήνη. Θεσσαλονίκη, σελ. 38–61.

14.   Πετανίδου Θ. (2003). Εισαγωγή: Ανάπλαση αλυκών και αποκατάσταση της χαμένης τιμής του αλατιού. Στο: Ανάπλαση και αξιοποίηση των ανενεργών αλυκών Επτανήσου (Κέρκυρας, Λευκάδας και Ζακύνθου) – Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου του Κέντρου Μελετών Ιονίου και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας (Καλαφάτης Θ., Πετανίδου Θ., Συνοδινός Ζ., εκδ.), σελ. 17–22. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας – Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα.

15.   Πετανίδου Θ. (2003). Παραδοσιακές ελληνικές αλυκές του μέλλοντος: Διερευνώντας την παλιά δομή, αναζητώντας την καινούργια χρήση. Στο: Ανάπλαση και αξιοποίηση των ανενεργών αλυκών Επτανήσου (Κέρκυρας, Λευκάδας και Ζακύνθου) – Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου του Κέντρου Μελετών Ιονίου και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας (Καλαφάτης Θ., Πετανίδου Θ., Συνοδινός Ζ., εκδ.), σελ. 179–195. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας – Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα.

16.   Petanidou T. (2002). Αποτιμώντας το ALAS, τα Άπαντα περί Άλατος – Εισαγωγή στο Τελικό Συνέδριο του Προγράμματος ALAS. In: Salt and salinas as natural resources and alternative poles for local development – Proceedings of the ALAS Final Conference (Petanidou T., Dahm H., Vayanni E., eds.). University of the Aegean, Mytilene, σελ. 14–16.

17.   Petanidou T. (2002).The ALAS project: perception, challenges and future. In: Salt and salinas as natural resources and alternative poles for local development – Proceedings of the ALAS Final Conference (Petanidou T., Dahm H., Vayanni E., eds.). University of the Aegean, Mytilene, pp. 22–28.

18.   Petanidou T. (2002). Historical and cultural aspects of the traditional salinas in Greece (Report from Sessions III–IV). In: Salt and salinas as natural resources and alternative poles for local development – Proceedings of the ALAS Final Conference (Petanidou T., Dahm H., Vayanni E.,  eds.). University of the Aegean, Mytilene, pp. 191–193.

19.   Petanidou T. (28 April 2002). Reply to «Mediterranean landscapes». E-conference, http://www.gencat.es/mediamb/bioplatform/session1.htm, http://www.gencat.es/mediamb/bioplatform/bs1contr_32.htm, διαθέσιμα την 29/4/2002.

20.   Petanidou T. (1999). Long-term intraspecific variations in nectar secretion in the phrygana: implications for ecological management. Proceedings of the 6th International Conference of Environmental Science and Technology (T.D. Lekkas, ed.). vol. A, 480–489, Athens.

21.   Petanidou T. (1993). Bee pollination in phrygana – Facts and Actions. In: Bees for Pollination Proceedings of the Workshop of the Community Programme of Research and Technological Development in the field of Competitiveness of Agriculture and Management of Agricultural Resources (1989–1983), Βρυξέλλες 1–2 Mαρτίου 1992, (E. Bruneau, ed.), pp. 37–47. EEK, Λουξεμβούργο.

22.   Πετανίδου Θ. (1988). H Eπικονιαστική Ιστορία της Ελιάς. Στο: Οι ελαιώνες του Αιγαίου (Ν.Σ. Mάργαρης, εκδ.), σσ. 26–35. Μυτιλήνη.