Τμήματα του δικτυότοπου θα παραμείνουν ανενεργά καθώς η javascript είναι απενεργοποιημένη απο τον υπολογιστή σας.
Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ II

1.       Πετανίδου Θ. (2007). Αλάτι και αλυκές» ως αντικείμενο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στο: Αλοπηγικές δραστηριότητες και παράκτια οικοσυστήματα, σελ. 9–31. ΚΠΕ Νεάπολης, Νεάπολη Κρήτης.

2.       Petanidou T. (2005). 13 κεφάλαια στο ALAS – All About Salt – Salt and salinas in the Mediterranean (Neves R., Petanidou T., Rufino R., Pinto S., eds. Municipality of Figueira da Foz – ALAS, Lisbon. Ειδικότερα, τα παρακάτω κεφάλαια:

i.         Foreword - Stories make history, pp. 7–9

ii.       Introduction – Salinas of the Mediterranean – past and futures, pp. 11–15

iii.      Geography, History and Cultural Heritage – The Polichnitos site (Lesvos, Greece), pp. 17–18

iv.      What do you need to make sea salt? pp. 27–28

v.        Salt in Classical Greek and Roman Time, pp. 28–30

vi.      The garum of the Greeks and Romans, pp. 30–31

vii.     Non-typical salinas and salt harvesting in the Mediterranean, pp. 34–35

viii.   Salty remnants in the Mediterranean languages, pp. 35–36

ix.     Technology and present situation – The Polichnitos site (Lesvos, Greece), pp. 43–44

x.       The energy issue in Mediterranean salinas, pp. 59–61

xi.      Interregional actions of ALAS, pp. 87–91

xii.    Salinas and tourism, pp. 107–109

xiii.  Salt Routes in the Mediterranean: geographical-historical concept and use, pp. 110–111.

3.       Πετανίδου Θ. (2001). Η Γεωγραφία της χρήσης και της παραγωγής άλατος στον ελληνικό κόσμο. Στο: Το Ελληνικό Αλάτι, σελ. 67–85. Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα.

4.       Πετανίδου Θ. (2000). Των νυν και αεί λειμώνων του άλατος. Στο βιβλίο του Κ. Καρνασιώτη Αλατότοποι, σελ. 13–16. Έκδοση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εφορεία Σπηλαιολογίας – Παλαιοανθρωπολογίας, Αθήνα.

5.       Petanidou T. (2000). The postmodern saline landscape in Greece and the European Mediterranean: salinas for salt or what? In: Saltworks: Preserving saline coastal ecosystems – Proceedings of the Post-Conference Symposium of the 6th International Conference on Environmental Science and Technology (Korovessis N., Lekkas T.D., eds.), pp. 67–80. Global NEST, Αθήνα.

6.       Πετανίδου Θ. (1997). Οικολογική διαχείριση των αλυκών Μεσολογγίου: Προστασία περιβάλλοντος και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Στο: Βιώσιμη ανάπτυξη με την Περιβαλλοντική Αγωγή (Κ. Μαυρέλης, εκδ.), σελ. 332–359. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας.

7.       Petanidou T. (1997). European saltworks at the threshold of the 21st century – Importance, threats and remedies. Στο: Nature and Workmanship – Artificial wetlands in the Mediterranean coast, C. Marín and G. Orlando (eds.), pp. 17–24. Insula, DG XI, Unesco.

8.       Petanidou T. (1997). Management of the Messolonghi saltworks habitat. Στο: Nature and Workmanship – Artificial wetlands in the Mediterranean coast (C. Marín and G. Orlando, eds.), pp. 37–41. Insula, DG XI, Unesco.

9.       Petanidou Τ. (1996). [Management of the Messolonghi saltworks habitat]. In: Management of Mediterranean wetlands, 4. Case studies 3 (C. Morillo and J.L. Gonzalez, eds.), pp. 51–64. (Ισπανικά).