Τμήματα του δικτυότοπου θα παραμείνουν ανενεργά καθώς η javascript είναι απενεργοποιημένη απο τον υπολογιστή σας.
Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ I


 1. Auger-Rozenberg M.-A., Budrys E., Petanidou T., Glavendekic M., Bommarco R., Bonzini S., Kröel-Dulay G., Jara A., Moora M., Potts S., Rortais A., Stout J., Torres I., Westphal C., Woyciechowski M., Desbois S., Lorme P., Raimbault J.-P., Pineau P, and Roques A. 2010. The ALARM Field Site Network, an outstanding tool for the survey of invasive insects infesting seeds of wild roses in Europe. in  J. Settele, L. Penev, T. Georgiev, R. Grabaum, V. Grobelnik, V. Hammen, S. Klotz, M. Kotarac, and I. Kühn, editors. Atlas of Biodiversity Risks – from Europe to the globe, from stories to maps. Pensoft Publishers, Sofia & Moscow.
 2. Hammen  V.C., Biesmeijer J.C., Bommarco R., Budrys  E., Christensen T.R., Fronzek S., Grabaum R., Jaksic P., Klotz S., Kramarz P., Kroel-Dulay G., Kühn I., Mirtl M., Moora  M., Petanidou T., J. Pino, Potts S.G., Rortais A., Schulze C.H., Steffan-Dewenter I., Stout J., Szentgyörgyi H., Vighi M., Vujic A., Westphal C., Wolf T., Zavala G., Zobel M., Settele J., Kunin W.E. 2010. The ALARM Field Site Network FSN – a testing ground for the risk assessment. in J. Settele, L. Penev, T. Georgiev, R. Grabaum, V. Grobelnik, V. Hammen, S. Klotz, M. Kotarac, and I. Kühn, editors. Atlas of Biodiversity Risks – from Europe to the globe, from stories to maps. Pensoft Publishers, Sofia & Moscow.
 3. Nielsen, A., J. Dauber, W. E. Kunin, E. Lamborn, B. Meyer, M. Moora, S. G. Potts, V. Sober, I. Steffan-Dewenter, T. Tscheulin, D. Vivarelli, J. C. Biesmeijer, and T. Petanidou. 2010. Assessing the impact of pollinator shifts on wild plants. in J. Settele, L. Penev, T. Georgiev, R. Grabaum, V. Grobelnik, V. Hammen, S. Klotz, M. Kotarac, and I. Kühn, editors. Atlas of Biodiversity Risks – from Europe to the globe, from stories to maps. Pensoft Publishers, Sofia & Moscow.
 4. Potts, S. G., T. Petanidou, and T. Tscheulin. 2010. The Future of Pollinators?in J. Settele, L. Penev, T. Georgiev, R. Grabaum, V. Grobelnik, V. Hammen, S. Klotz, M. Kotarac, and I. Kühn, editors. Atlas of Biodiversity Risks - from Europe to the globe, from stories to maps. Pensoft Publishers, Sofia & Moscow.
 5. Tscheulin, T., T. Petanidou, and S. G. Potts. 2010. Pollinators - a Key Service Regulating Ecosystems.in J. Settele, L. Penev, T. Georgiev, R. Grabaum, V. Grobelnik, V. Hammen, S. Klotz, M. Kotarac, and I. Kühn, editors. Atlas of Biodiversity Risks - from Europe to the globe, from stories to maps. Pensoft Publishers, Sofia & Moscow.
 6. Vilà, M., I. Bartomeus, A. Dietzsch, T. Petanidou, I. Steffan-Dewenter, J. Stout, and T. Tscheulin. 2010. Mapping plant-invader integration into the plant-pollinator network.in J. Settele, L. Penev, T. Georgiev, R. Grabaum, V. Grobelnik, V. Hammen, S. Klotz, M. Kotarac, and I. Kühn, editors. Atlas of Biodiversity Risks - from Europe to the globe, from stories to maps. Pensoft Publishers, Sofia & Moscow.
 7. Westphal, C., R. Bommarco, G. Carre, E. Lamborn, N. Morison, T. Petanidou, S. G. Potts, S. P. M. Roberts, H. Szentgyorgyi, T. Tscheulin, B. E. Vaissiere, M. Woyciechowski, J. C. Biesmeijer, W. E. Kunin, J. Settele, and I. Steffan-Dewenter. 2010. Methods for Quantifying Pollinator Loss.in J. Settele, L. Penev, T. Georgiev, R. Grabaum, V. Grobelnik, V. Hammen, S. Klotz, M. Kotarac, and I. Kühn, editors. Atlas of Biodiversity Risks - from Europe to the globe, from stories to maps. Pensoft Publishers, Sofia & Moscow.
 8. Petanidou Τ. (2007). Ecological and evolutionary aspects of floral nectars in Mediterranean habitats. In: Nectaries and nectar (S. Nicolson, M. Nepi, E. Pacini, eds.), pp. 343–376. Springer Verlag, Dordrecht.
 9. Petanidou Τ., Potts S.G. (2006). Mutual use of resources in Mediterranean plant–pollinator communities: how specialized are pollination webs? In: Plant – pollinator interactions: from specialization to generalization (N. Waser and J. Ollerton), pp. 220–244. University of Chicago Press, Chicago.
 10. Medan D., Basilio A.M., Devoto M., Bartoloni N.J., Torretta J.P., Petanidou T. (2006). Measuring generalization and connectance in temperate, year-long active systems. In: Plant – pollinator interactions: from specialization to generalization (N. Waser and J. Ollerton), pp. 245–259. University of Chicago Press, Chicago.
 11. Petanidou T., Ellis W.N. (1996). Interdependence of native bee faunas and floras in changing Mediterranean communities. In: The conservation of bees – Linnean Society Symposium series No 18 (A. Matheson, S.L. Buchmann, C. O’Toole, P. Westrich, I.H. Williams, eds.), pp. 201–226. Academic Press, London.
 12. Petanidou T. (1994). Nature conservation and pollination ecology in phrygana (garrigue of East Mediterranean). In: Environmental Management and Arthropod Conservation (R. Jimenez-Peydró and A. Marcos-García, eds.), pp. 139–150. Asociación Española de Entomología, Valencia.
 13. Petanidou T. (1992). Measurement of pollen energetic value. In: Pollination Ecology – A Practical Approach (Invited chapter – a book by A. Dafni), pp. 131–132. IRL – Oxford University Press, London.