Τμήματα του δικτυότοπου θα παραμείνουν ανενεργά καθώς η javascript είναι απενεργοποιημένη απο τον υπολογιστή σας.
Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1.       Πετανίδου Θ., Δρακωνάκη Χ. (2007). Το αλάτι και οι αλυκές ως κληρονομιά στην Ευρώπη, τη Μεσόγειο, την Ελλάδα. Περιοδικό Ελούντα, 56: 9-12.

2.       Πετανίδου Θ. (2005). Αλάτι, αλυκές και αλυκάριοι. Περιοδικό Επίκαιρα Αιτωλοακαρνανίας, Τεύχος 110: 38-41.

3.       Petanidou T. (2002). Typology of the Greek Salinas. ALAS Newsletter No 5 (June 2002): 8-9.

4.       Πετανίδου Θ. (2002). Το αλάτι και οι αλυκές ως φυσικοί πόροι κι εναλλακτικοί πόλοι τοπικής ανάπτυξης. Ναυάγιο, Τεύχος Μαρτίου 2002, σελ. 31-36.

5.       Petanidou T. (2001). Mediterranean salinas: tradition and sustainable use. ALAS Newsletter No 3 (December 2001): 3-6.

6.       Petanidou T. (2001). Mediterranean salinas: tradition and sustainable use (English), Αλυκές της Μεσογείου – παράδοση και αειφορική διαχείριση (μετάφραση από την κ. Πετανίδου στα ελληνικά) – Les salines méditerranéens – Tradition et utilisation durable. Στο: MedWet Newsletter – Mediterranean Wetlands 15 (Ιούλιος 2001): 4-6. (Το MedWet Newsletter εκδίδεται σε τρεις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά).

7.       Πετανίδου Θ. (1999). Η επικονίαση ως πόρος στον Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό χώρο: σπουδαιότητα, αναγκαιότητα, εγγενή προβλήματα. Μελισσοκομική Επιθεώρηση 13(11): 459-464.

8.       Petanidou T. (1997). Mediterranean wetlands technical data: Messolonghi saltworks (Hellas). SEHUMED – Bolletin de la sede para el studio de los humedales Mediterraneos, No 3, September 1997.

9.       Πετανίδου Θ. (1997). Ιστορική αναδρομή της αλοπηγικής τεχνικής στην Ελλάδα. Περιοδικό Nέα Oικολογία, τεύχος 150: 30-31.

10.   Bastrup-Birk H., Troya A., Petanidou T. (1993). Habitat Directive: Towards a common policy for nature conservation in Europe. Περιοδικό H Φύσις, Άνοιξη 1993: 8-10, 25-26 (αντίστοιχα, σε ελληνικά κι αγγλικά).

11.   Πετανίδου Θ. (1990). Όταν ο άνθρωπος φτειάχνει υγροβιοτόπους: Tο φράγμα της Kερκίνης. Περιοδικό Tαξειδεύοντας, Άνοιξη 1990: 112-115.

12.   Πετανίδου Θ. (1987). Οι αλυκές του Aιγαίου. Περιοδικό Nέα Oικολογία, τεύχος 38 τεύχος (Σεπτεμβρίου): 38-41.