Τμήματα του δικτυότοπου θα παραμείνουν ανενεργά καθώς η javascript είναι απενεργοποιημένη απο τον υπολογιστή σας.
Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: ΒΙΒΛΙΑ

1.       Neves R., Petanidou T., Rufino R., Pinto S. (eds.) (2005). ALAS – All About Salt – Salt and salinas in the Mediterranean. Municipality of Figueira da Foz – ALAS, Lisbon, pp. 127. http://www.aegean.gr/alas/final_publ.htm

2.       Καλαφάτης Θ., Πετανίδου Θ., Συνοδινός Ζ. (εκδ.) (2003). Ανάπλαση και αξιοποίηση των ανενεργών αλυκών Επτανήσου (Κέρκυρας, Λευκάδας και Ζακύνθου) – Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου του Κέντρου Μελετών Ιονίου και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας – Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, σσ. 344.

3.       Petanidou T., Dahm H., Vayanni E. (eds.). (2002). Salt and salinas as natural resources and alternative poles for local development – Proceedings of the ALAS Final Conference, Το αλάτι και οι αλυκές ως φυσικοί πόροι και ως εναλλακτικοί πόλοι τοπικής ανάπτυξηςΤελικό Συνέδριο ALAS. University of the Aegean, Mytilene, pp. 261. http://www.aegean.gr/alas/to-proceedings.htm

4.       Πετανίδου Θ. Petanidou T. (1997). Άλας: Το αλάτι στην Ευρωπαϊκή Ιστορία και τον Πολιτισμό – Salt: Salt in European History and Civilisation. Δίγλωσση έκδοση. Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., Αθήνα, σσ. 383.